اسفند 1400

اعمال دیرکرد بدهی در نرم افزار پادشارژ

اعمال دیرکرد بدهی در نرم افزار پادشارژ

اعمال دیرکرد بدهی در نرم افزار پادشارژ در صورتی که در سامانه پادشارژ مدیر ساختمان هستید و قصد اعمال دیرکرد برای...

بهمن 1400

نحوه پرداخت بدهی در پادشارژ برای اهالی

نحوه پرداخت بدهی در پادشارژ برای اهالی

نحوه پرداخت بدهی در پادشارژ برای اهالی   در صورتی که در سامانه پادشارژ دارای نام کاربری بوده اید و قصد پرداخت...

چگونه کیف پول خود را شارژ نماییم ؟

چگونه کیف پول خود را شارژ نماییم ؟

چگونه کیف پول خود را شارژ نماییم ؟   در صورتی که در سامانه پادشارژ دارای نام کاربری بوده اید و قصد...

نکاتی در مورد تنظیم قولنامه

نکاتی در مورد تنظیم قولنامه

نکاتی در مورد تنظیم قولنامه:   امروزه یکی از مهم ترین نکاتی که در خرید یا اجاره خانه باید در نظر...