دی 1400

قوانین حقوقی مهم که مستاجران باید بدانند چیست؟

قوانین حقوقی مهم که مستاجران باید بدانند چیست؟

قوانین حقوقی مهم که مستاجران باید بدانند چیست؟   در این قسمت به شما قوانین  مهم حقوقی  که هر مستاجری باید...

شهریور 1400

قانون تملک آپارتمان ها کامل

قانون تملک آپارتمان ها

در این مقاله به بررسی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات‌ می پردازیم. ماده ۱ - مالکیت در...