آذر 1400

انواع سند ملک کدامند؟

انواع سند ملک کدامند؟ [قسمت دوم]

در این متن ادامه انواع سند ملک کدامند؟ را برای شما عزیزان شرح داده ایم.   انواع سند ملک کدامند؟ سند ملکی تک...

انواع سند ملک کدامند؟

انواع سند ملک کدامند؟ [قسمت اول]

انواع سند ملک کدامند؟ در مقاله ای که مشاهده می کنید انواع سند ملک را برای شما عزیزان شرح داده...

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ [قسمت دوم]

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ در این متن ادامه مقاله ی وظایف اصلی مدیر ساختمان را برای شما عزیزان شرح...

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ [قسمت اول]

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ در مقاله ای که مشاهده می کنید وظایف اصلی مدیر ساختمان را برای شما عزیزان...

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان چیست ؟ سوالی که ذهن اکثر آپارتمان نشینان را درگیر خود کرده است. امروزه در حالی...

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟ این سوالی است که در تمام مجتمع های مسکونی درگیر...

شهریور 1400

فرهنگ آپارتمان نشینی، قوانین و آداب همسایه داری

فرهنگ آپارتمان نشینی، قوانین و آداب همسایه داری

شاید برای شما سوال باشد که فرهنگ آپارتمان نشینی یعنی چی ؟ در این مقاله به بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی...

قانون تملک آپارتمان ها کامل

قانون تملک آپارتمان ها

در این مقاله به بررسی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات‌ می پردازیم. ماده ۱ - مالکیت در...

ثبت نام اهالی ساختمان در پادشارژ

ثبت نام اهالی ساختمان در پادشارژ

مقاله ای که امروز آماده کردیم آموزش ثبت نام اهالی ساختمان در پادشارژ می باشد.   اگر اهالی ساختمان هستین و...

ثبت نام مدیر ساختمان در پادشارژ

ثبت نام مدیر ساختمان در پادشارژ

مقاله ای که امروز آماده کردیم آموزش ثبت نام مدیر ساختمان در پادشارژ می باشد.   اگر مدیر ساختمان هستین و...