دی 1400

قوانین نصب دوربین در ساختمان ها چیست؟

قوانین نصب دوربین در ساختمان ها چیست؟

قوانین نصب دوربین در ساختمان ها چیست؟   امروزه یکی از موارد بسیار مهم و حیاتی در ساختمان برقراری امنیت ساختمان...

آذر 1400

انواع سند ملک کدامند؟

انواع سند ملک کدامند؟ [قسمت دوم]

در این متن ادامه انواع سند ملک کدامند؟ را برای شما عزیزان شرح داده ایم.   انواع سند ملک کدامند؟ سند ملکی تک...

انواع سند ملک کدامند؟

انواع سند ملک کدامند؟ [قسمت اول]

انواع سند ملک کدامند؟ در مقاله ای که مشاهده می کنید انواع سند ملک را برای شما عزیزان شرح داده...

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ [قسمت دوم]

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ در این متن ادامه مقاله ی وظایف اصلی مدیر ساختمان را برای شما عزیزان شرح...

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ [قسمت اول]

وظایف مدیر ساختمان چیست ؟ در مقاله ای که مشاهده می کنید وظایف اصلی مدیر ساختمان را برای شما عزیزان...

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان چیست ؟ سوالی که ذهن اکثر آپارتمان نشینان را درگیر خود کرده است. امروزه در حالی...

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟ این سوالی است که در تمام مجتمع های مسکونی درگیر...

شهریور 1400

فرهنگ آپارتمان نشینی، قوانین و آداب همسایه داری

فرهنگ آپارتمان نشینی، قوانین و آداب همسایه داری

شاید برای شما سوال باشد که فرهنگ آپارتمان نشینی یعنی چی ؟ در این مقاله به بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی...

قانون تملک آپارتمان ها کامل

قانون تملک آپارتمان ها

در این مقاله به بررسی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات‌ می پردازیم. ماده ۱ - مالکیت در...