آذر 1400

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان

قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان چیست ؟ سوالی که ذهن اکثر آپارتمان نشینان را درگیر خود کرده است. امروزه در حالی...

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟

مدیر ساختمان کیست و چطور انتخاب می شود ؟ این سوالی است که در تمام مجتمع های مسکونی درگیر...

شهریور 1400

فرهنگ آپارتمان نشینی، قوانین و آداب همسایه داری

فرهنگ آپارتمان نشینی، قوانین و آداب همسایه داری

شاید برای شما سوال باشد که فرهنگ آپارتمان نشینی یعنی چی ؟ در این مقاله به بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی...

قانون تملک آپارتمان ها کامل

قانون تملک آپارتمان ها

در این مقاله به بررسی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات‌ می پردازیم. ماده ۱ - مالکیت در...

ثبت نام اهالی ساختمان در پادشارژ

ثبت نام اهالی ساختمان در پادشارژ

مقاله ای که امروز آماده کردیم آموزش ثبت نام اهالی ساختمان در پادشارژ می باشد.   اگر اهالی ساختمان هستین و...

ثبت نام مدیر ساختمان در پادشارژ

ثبت نام مدیر ساختمان در پادشارژ

مقاله ای که امروز آماده کردیم آموزش ثبت نام مدیر ساختمان در پادشارژ می باشد.   اگر مدیر ساختمان هستین و...

نرم افزار حسابداری مجتمع مسکونی پادشارژ

نرم افزار حسابداری مجتمع مسکونی پادشارژ

نرم افزار حسابداری مجتمع مسکونی پادشارژ، یک پلتفرم مدرن در بستر وب است. این نرم افزار به منظور سهولت در...